Home

Copyright @ All Rights Reserved

Ústav biochemie a experimentální onkologie

 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

U Nemocnice 5

128 53 Praha 2

Česká Republika

 

 

 

www.lf1.cuni.cz/lbnb

Tel/Fax:00420 224 965 826

E-mail:aleksi@cesnet.cz

VÍTEJTE NA MÉM WEBU

Dovolte mi, abych se krátce představil

Po absolvování Akademického Gymnasia v Praze jsem začal studovat Fakultu všeobecného lékařství UK. Z důvodů charakteristických pro dobu před listopadem 1989 jsem se sice na fakultu nedostával snadno, ale o to více jsem si uvědomoval motivaci studovat vybraný obor. Dnes občas připomínám své dceři Kláře výhody toho, že se narodila do doby, kdy má svůj život podstatně více ve vlastních rukou než tomu bývalo „tenkrát“. A doufám, že mé nabádání k vlastní odpovědnosti a opatrnosti před alibistickým pragmatismem nebere jen jako další podivínství z dob, kdy se slova „zavolej mi“ doprovázela gestem vytáčení ciferníku a nikoli přiložením mobilu k uchu.

 

Mým přáním krom vlastní práce „v biomedicíně“ vždy bylo poznat ji ze všech jejích podstatných a ne úplně oddělitelných stránek. Z hlediska vlastní klinické práce i vědy akademické i "doopravdy" aplikované. Jsem rád, že se mi podařilo si tato přání během několika let a v různých zemích splnit, potkat přitom skvělé lidi mnoha profesí a získat mnoho (jakkoli ne vždy pohodlných, ale bezvýhrady užitečných) zkušeností.

 

V současnosti mám tu čest a potěšení být děkanem 1. LF UK a zároveň vést Ústav biochemie a experimentální onkologie naší fakulty a v jeho rámci Laboratoř biologie nádorové buňky, společné pracoviště 1. LF UK a Fyziologického ústavu AV ČR.

 

Aleksi Šedo

aleksi@cesnet.cz

Děkan 1. LF UK Aleksi Šedo obdržel Cenu Bedřicha Hrozného

 

Cenu Bedřicha Hrozného, již uděluje rektor Univerzity Karlovy v Praze za významný tvůrčí počin, obdrželi letos děkan 1. lékařské fakulty UK prof. Aleksi Šedo. VÍCE

V České republice začíná fungovat průlomová technologie v zobrazování živých organismů

 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze slavnostně otevřela 9. února 2016 Centrum pokročilého preklinického zobrazování. VÍCE

Cena ČLS JEP pro A. Šeda

 

ČLS JEP udílela 13. října 2015 v Senátu PČR ceny za tři nejlepší odborné monografie roku 2014. Jednou z oceněných se stala publikace Glioma Cell Biology, jejímž spolueditorem je Aleksi Šedo. VÍCE